Компанията "Аванти 2000" от Велес занимава се с доставката и монтаж на пожароустойчиви врати.

Вратите се тестват в съответствие с нормите на ЕС, приети в Македония и стандартизирани според нормите които също са приети в Македония.

За вратите, които доставяме, имаме сертификати от лабораториите, в които имаме са проведени пожарни тестове.