img1

Основна функција на собните врати е поделување на два простора.Имајки предвид големиот број отварања и затворања нема потреба да се зборува колку е битно квалитеот на овие врати. Современиот ентериер поставија нови стандарди во производството на собните врати за да се уклопат и да изгледаат како дел од внатрешниот ентериер .

Како да изберам собна врата?